SẢN PHẨM-

Phân bón thông dụng

PHÂN BÓN ĐA DỤNG
NPK 10.4.6 TIẾN NÔNG
NPKSI 8-6-4-1,5
NPKSI 10-5-10-1
VINODA CHUYÊN LÓT
VINODA CHUYÊN THÚC
NPK 16-16-8 TIẾN NÔNG
PHÂN BÓN HỮU CƠ VINA GREEN
N.P.K.SI 15-5-20-1
NPKSI 16-16-8+1,5 TIẾN NÔNG
1 2 3 
PHÂN BÓN CÔNG NGHỆ CAO
KALI TIẾN NÔNG
LÂN TIẾN NÔNG
HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE