PHÂN BÓN THÔNG DỤNG-PHÂN BÓN CÔNG NGHỆ CAO

HỆ THỐNG
PHÂN PHỐI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đạm Vàng Tiến Nông - Bổ sung vi lượng

 

 

Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 46%, Biuret: 1,2%, 
Kẽm (Zn): 50 ppm, Bo (B): 100 ppm, Độ ẩm: 1%  

 

Hướng dẫn sử dụng:

1. Cây ngắn ngày (Lúa, ngô, khoai, lạc, hoa, rau màu): 
- Lượng bón: 100 - 150 kg/ha/lần.
- Thời kỳ bón: Bón lót và bón thúc, cung cấp đạm (N) cho cây trồng.
- Cách bón: Bón rải theo hàng, theo gốc hoặc có thể hòa tưới kết 
hợp làm cỏ xới xáo, lấp phân vun gốc hoặc rải đều trên mặt ruộng 
kết hợp tưới nước.    
 

2. Cây dài ngày (VẢI, NHÃN, SẦU RIÊNG, BƠ, XOÀI, CAO SU, CHÈ
CÀ PHÊ, ĐIỀU, TIÊU, CÂY CÓ MÚI):
- Lượng bón: 0,1 - 0,3 kg/cây/lần (100 - 150 g/m2 tán cây).
- Thời kỳ bón: Bón lót và bón thúc, cung cấp đạm (N) cho cây trồng. 
- Cách bón: Đánh rãnh hoặc bổ hốc so le từ 3/4 tán lá ra mép tán, 
bón phân, lấp đất kết hợp tưới nước nếu độ ẩm đất không đảm bảo.  
 

 

Hồ sơ pháp lý

- Mã số phân bón: 10891

- Số quyết định: 853/QĐ-BVTV-PB

- Số TCCS 90:2018/TN-TH

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE