PHÂN BÓN THÔNG DỤNG-PHÂN BÓN ĐA DỤNG

HỆ THỐNG
PHÂN PHỐI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

N.P.K.Si 6-8-4-3 Tiến Nông

Thành phần:

Đạm (Nts):.....................................6%
Lân (P2O5hh):................................8%
Kali (K2Ohh):.................................4%
Silic (SiO2hh):................................3%

Độ ẩm:...........................................5%

 

Tác dụng: 

Đạm: Là thành phần cơ bản của protein và là thành phần chính của chất diệp lục. Đạm thúc đẩy sự nẩy chồi, ra lá, sự phát triển của quả, giúp tăng lượng sinh khối.
Lân: Cần cho sự phân chia tế bào, thúc đẩy việc ra rễ, sự hình thành mầm hoa và phát triển quả non.
Kali: Xúc tiến quá trình quang hợp, tổng hợp hydrat cacbon và gluxit của cây, tạo đường, tạo tinh bột và tăng cường sự vận chuyển các sản phẩm quang hợp về các cơ quan dự trữ làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.
Silic: Tăng cường độ dày thành tế bào, giúp cây cứng cáp, chống gãy đổ, hạn chế sâu bệnh và chống chịu thời tiết bất thuận.

 

Hướng dẫn sử dụng: 

1. CÂY LÚA:  Lượng bón  18 - 22 kg/sào 360m2 ,  25 - 30 kg/sào 500m2,   50 - 60 kg/1 công 1.000m2
(500 - 600 kg/ha). Chuyên dùng bón lót.
- Cách bón: Rải đều trên mặt ruộng trước khi cấy, gieo sạ.

 

2. CÂY NGẮN NGÀY (NGÔ, KHOAI, SẮN, RAU MÀU): 
- Lượng bón  15 - 22 kg/sào 360m2 ,  20 - 30 kg/ sào 500m2, 40 - 60 kg/công 1.000m2 (400 - 600 kg/ha).
- Thời kỳ bón: Bón lót
- Cách bón: Bón rải theo hàng, theo hốc gieo trồng, kết hợp tưới nước.

 

3. CÂY LÂU NĂM (NHÃN, VẢI, CAM, BƯỞI, CÀ PHÊ, ĐIỀU, HỒ TIÊU):
- Thời kỳ kiến thiết cơ bản: 0,3 - 0,5 kg/gốc/lần (100 - 200 g/m2 tán cây) .
- Thời kỳ kinh doanh: 0,5 - 2 kg/gốc/lần (100 - 200 g/m2 tán cây) . Bón phục hồi cây sau thu hoạch. 
- Cách bón: Đánh rãnh so le từ 3/4 tán lá ra mép tán hoặc bổ hốc bón phân, lấp đất kết hợp tưới
nước nếu độ ẩm đất không đảm bảo.  

 

Cảnh báo an toàn, bảo quản

- Không nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp, không ăn được

- Không độc hại cho người và gia súc

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

 

Hồ sơ pháp lý

- Mã số phân bón: 10871

- Số quyết định: 853/QĐ-BVTV-PB

- Số TCCS 78:2018/TN-TH

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE