PHÂN BÓN THÔNG DỤNG-PHÂN BÓN ĐA DỤNG

HỆ THỐNG
PHÂN PHỐI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NPK 16-16-8 Tiến Nông

THÀNH PHẦN

Đạm tổng số (Nts):................................16% 
Lân hữu hiệu (P2O5hh):........................16% 
Kali hữu hiệu (K2Ohh):............................8% 
Độ ẩm:....................................................5%

 

TÁC DỤNG

Đạm: Là thành phần cơ bản của protein và là thành phần chính của chất diệp lục. Đạm thúc đẩy sự nẩy chồi, ra lá, sự phát triển của quả, giúp tăng lượng sinh khối.
Lân: Cần cho sự phân chia tế bào, thúc đẩy việc ra rễ, sự hình thành mầm hoa và phát triển quả non.
Kali: Xúc tiến quá trình quang hợp, tổng hợp hydrat cacbon và gluxit của cây, tạo đường, tạo tinh bột và tăng cường sự vận chuyển các sản phẩm quang hợp về các cơ quan dự trữ làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Cây ngắn ngày (lúa, ngô, khoai, đậu, mía, cỏ bò sữa, rau màu): 
+ Lượng bón: 150 - 400 kg/ha/lần (6 - 14 kg/sào 360m2
8 - 20 kg/sào 500m2, 15 - 40 kg/công 1.000m2
+ Thời kỳ bón: Bón lót hoặc bón thúc đẻ nhánh, phân cành, phân 
hóa hoa, hình thành củ, quả.
+ Cách bón: Bón rải theo hàng, theo gốc kết hợp làm cỏ xới xáo, 
lấp phân vun gốc, hoặc rải đều trên mặt ruộng kết hợp tưới nước.

 

2. Cây lâu năm (cà phê, cao su, hồ tiêu, ca cao, sầu riêng, bơ, 
cam, bưởi, mơ, mận, nhãn, vải, thanh long):
+ Liều lượng: 0,2 - 0,8 kg/cây/lần (100 - 150 g/m2 tán cây), tùy 
thuộc tuổi cây và đường kính tán.
+ Thời kỳ bón: Bón trồng mới, bón phục hồi sau thu hoạch, bón nuôi 
lộc, nuôi cành và bón thúc phân hóa hoa.
+ Cách bón: Đánh rãnh so le từ 3/4 tán lá ra mép tán hoặc bổ hốc 
bón phân, lấp đất kết hợp tưới nước nếu độ ẩm đất không đảm bảo.

 

CẢNH BÁO AN TOÀN, BẢO QUẢN

- Không nguy hiểm khi tiếp xúc trực tiếp, không ăn được

- Không độc hại cho người và gia súc

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.

 

 

HỒ SƠ PHÁP LÝ

- Mã số phân bón: 10856

- Số quyết định: 853/QĐ-BVTV-PB

- Số TCCS 23:2018/TN-TH

 

 

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE