SẢN PHẨM

Phân bón là các chất dinh dưỡng thiết yếu do con người bổ sung cho cây trồng.
Các chất dinh dưỡng chính trong phân bón là đạm, lân, kali (NPK) và các nguyên tố trung vi lượng khác.
Phân bón được chia thành phân vô cơ (phân hóa học) và phân hữu cơ. Phân vi sinh là một trong các loại phân hữu cơ.

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE