CÂY CN NGẮN NGÀY

Cây đậu xanh

Đậu xanh thuộc chi Vigna, họ Fabaceae

1. Một số hình thái học của Đậu xanh

Thân

Thân đậu xanh thường có 4 cạnh, thân xanh hoặc tím đỏ tùy thuộc vào giống. Trên thân có lông phủ, nhất là ở phần thân non. Gần gốc, long rụng, thân nhẳn hơn.

Thân cao 30-60 cm. Trong điều kiện thuận lợi, htaan có thể cao tới 80-100 cm tùy giống.

Tốc độ tăng trưởng chiều cao thân từ ngày thứ 20 đến khi ra hoa, quả tương đối ổn định – có thể đatu 1-1,5 cm/ ngày.

Khi quả hình thành, tốc độ sinh trưởng thân giảm dần và sau khi thu hoạch lần 1, sinh trưởng thân hầu như đình lại (0 – 0,2 cm/ngày).

Cành

Đậu xanh thường có 2-4 cành, tùy thuộc ở giống và điều kiện canh tác. Cành mọc từ nách lá kép đầu tiên. Các cành đầu tiên xuất hiện khi có 4-5 lá trên thân chính.

Đậu xanh thường chỉ có cành cấp I. Nếu trồng dày, số cành giảm rõ reetjthaamj chí không phân cành.

Lá đậu xanh là lá kép có 3 lá chét.

Khi đậu mọc, 2 lá mầm tách ra và đôi lá thật đầu tiên xuất hiện, đó là 2 lá đơn, mọc đối. Tiếp sau đó mới xuất hiện các lá kép. Lá kép mọc cách, lá thường to bản và cả 2 mặt lá đều có long tơ. Độ dày của long tùy thuộc vào giống.

Số lá trên thân chính thường 8-10 lá. Chỉ số kiện tích lá của đậu xanh thưởng chỉ đạt 2-3 do phiến lá to, lá thường nằm ngay nên tỷ lệ che khuất cao. Diện tích ls đậu xanh đạt cao nhất khi bắt đầu thu hoạch và giảm nhanh trong thời gian thu hoạch.

Lá trên cành cũng to và có màu sắc như lá trên thân chính.

Rễ

Rễ đậu xanh cững như các cây họ đậu khác là rễ cọc. Tuy nhiên, đâu xanh có hệ rễ bên rất phát triển.

Rễ cọc phát triển từ rễ mầm của phôi, rễ có thể ăn sâu tới 80-100 cm. Thông thường, rễ phân bố chủ yếu ở lớp đát 0-30 cm ( chiếm tới 85 -90 % trọng lượng rễ).

Nốt sần đậu xanh xuất hiện tất sớm (sau gieo 10-15 ngày) và nhiều. Nốt sần do vi sinh vật cộng sinh cố định N Rhigobium sp. Cường độ cố định N của đậu xanh ở thời điểm hoạt động mạnh nhất có thể đạt 1,37-2,05 mg/cây/ngày.

Hoa

Hoa đậu xanh mọc thành chum ở nách lá. Cuống hoa tự tương đối dài, có thể đạt 5-10 cm. Đối với các giống địa phương cũ cuống hoa chỉ đạt 5-10 cm vì vậy quả ra rải rác, khó thu hoạch. Với những giống cải tiến, hoa vị trid thấp có cuống hoa dài hơn hoa ở vị trí cao, vì vậy quả thường vượt lên trên tầng lá tạo nên tang quả ở trên tán lá, dễ thu hoạch.

Thường thường, đậu xanh bắt đầu nở hoa khoảng 40-45 ngày sau khi gieo (vụ xuân) và 30 -35 ngày (vụ hè). Thời gian ra hòa kéo dài, liên tục khoảng 15-40 ngày tùy giống và điều kiện canh tác.

Hoa đậu xanh là hoa lưỡng tính, cánh tràng màu xanh tím, cáh hoa vàng nhạt. Sự thụ phấn được tiến hành trước khi hoa nở 3-5 giờ, vì vậy hoa chủ yếu tự thụ phấn, tỷ lệ giao phấn trong tự nhiên chỉ chiếm khoảng 2 %.

Tổng số hoa/cây biến động 30-120 hoa, tong điều kiện thuận lợi có thể đạt 150-200 hoa. Nhưng tỷ lệ đậu quả của đậu xanh thường thấp, chỉ đạt 10-20%. Có lẽ đây cũng là yếu ố hạnh chế năng suất đậu xanh.

Quả và hạt đậu xanh

Quả xuất hiện 1-2 ngày sau khi hoa nở và đã có độ dài 1-1,5 cm.

Quả lớn nhanh trong khoảng 5-7 ngày đầu và đạt kích thước tối đa vào khoảng 8-10 ngày sau khi hoa nở. Quả dài 8-13 cm tùy từng giống.

Quả non màu xanh, có long. Vỏ quả non có thể quang hợp được. Khi hạt chín, vỏ quả khô dần và chuyển sang màu nâu tới đen. Khi vở quả đen hoàn toàn là khi hạt đã chín đẫy, có thể thu hoạch. Một số giống khi chín vỏ quả màu tro xám.

Trong điều kiện bình thường (nhiệt độ 28 – 35 %) thời gian từ khi hoa nở đế khi quả chín chỉ khoản 14-20 ngày.

Hạt đính thành một hàng trong vỏ quả. Số hạt/quả trong điều kiện bình thường khoảng 8-14 hạt.

 

2. Yêu cầu ngoại cảnh của đậu xanh

Nhiệt độ

Đậu xanh là cây có ngồn gốc nhiệt đới. Yêu cầu của đậu xanh đối với chế độ nhiệt tương đối cao. Nhiệt độ thích hợp ở tất cả các thời kỳ đậu xanh sinh trưởng, phát triển và cho năng suất khoảng 25 – 30C.

Nói chung, trong thời kỳ sinh trưởng, nhất là từ sau ra hoa, nhiệt độ phải luôn đảm bảo trên 25C tốt nhất là khoảng 28 – 32C.

Nhiệt độ thấp, kéo dài sinh trưởng và làm giảm chất khô tích lũy, giảm số hoa, số quả sẫn đến làm giảm năng suất. Nhiệt độ trung bình ngày là yếu tố chủ yếu chi phối thời gian sinh trưởng của đậu xanh. Ở các tỉnh phía Bắc nước ta, trong vụ xuân, nhiệt độ thấp ở đầu vụ là nguyên nhân hạn chế năng suất đậu xanh, nhất là đối với đậu trồng sớm hoặc những năm rét muộn.

Đậu xanh chịu nóng tương đối tốt. Nhiệt độ 38 – 40C không có ảnh hưởng ssangs kể tới khả năng thụ phấn, thụ tinh của hoa và khả năng phát triển của quả đối với một số giống cải tiến.

Ánh sáng

Đậu xanh là cây ngày ngắn, tuy nhiên phản ứng của đậu xanh đối với quang chu kỳ tương đối yếu.

Đậu xanh có thể ra hoa, kết quả trong điều kiện độ dài ngày 12-13 giờ thậm chí tới 14 giờ.

Đậu xanh có thể ra hoa kết quả quanh năm.

Đối với cường độ ánh sáng, đậu xanh là cây ưa sáng, số giờ có nắng phải đạt 180-200 giờ/tháng. Trong thời kỳ ra hoa kết quả, số giờ nắng phải đạt > 200 giờ/tháng. Số giờ nắng giảm dưới 150 giờ/tháng làm cây bị vóng, yếu, tỷ lệ rụng hoa tăng, sâu bệnh nhiều.

Sáng Ở miền bắc, vụ đậu xanh hè được thỏa mãn đầy đủ ánh sáng hơn các vụ khác nên khả năng năng suất đậu xanh ở vụ hè có thể đạt cao.

Độ ẩm và mưa

Cây đậu xanh có khả năng chịu hạn khá. Tuy nhiên, chế độ mưa vẫn là yếu tố khí hậu ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất đậu xanh.

Độ ẩm đất thicshhownj chosuwj sinh trưởng của đậu xanh là 70-80%. Thời điểm chế độ có ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất là thời kỳ mọc và thời kỳ ra hoa – kết quả.

Hạt đậu xanh nhỏ, vì vậy hạt rất mẫn cảm với độ ẩm đất thời kỳ nảy mầm. Độ ẩm thích hợp (70 -80 %) và độ đồng đều về độ ẩm đất quyết định thời gian, tỷ lệ mọc mầm và độ đồng đều của ruộng đậu xanh trong thời kỳ mọc.

Thời kỳ cây con đậu xanh có khả năng chịu hạn tốt hơn cả. Hạn tương đối ở thời kỳ này tao điều kiện cho bộ rễ ăn sâu, tăng khả năng chịu hạn cho giai đoạn sinh trưởng sau.

Thời kỳ sinh trưởng sinh thực, cây mẫn cảm với độ ẩm hơn cả. Thiếu ẩm thời kỳ này có thể tăng tỷ lệ rụng hoa, rụng quả đậu xanh. Lượng mưa cần thiết cho vụ đậu xanh là 400 – 600 mm.

Đất đai, dinh dưỡng

Đậu xanh không yêu cầu chặt chẽ về đất đai, Trừ đất sét năng và đất chua mặn, các loại đất khác đều có thể trồng được đậu xanh.

Tuy nhiên, những loại đất thích hợp với trồng đậu xanh là đất cát pha, đất thịt nhẹ, có tầng đất mặt sâu trên 50 cm, đất có cấu tượng, giữ nước và thoát nước tốt, pH thích hợp với dậu xanh khản 5,5 -7.

CÔN TRÙNG HẠI

BỆNH THƯỜNG GẶP

TIN KHÁC

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE