CÁC LOẠI SÂU

Sâu đục thân 4 vạch hại mía

Phát sinh và gây hại: 
 

Mỗi năm phát sinh 6 đợt. Vòng đời sâu: trứng 5-7 ngày, sâu non 20-26 ngày, nhộng 7-12 nhày, trưởng thành 3-7 ngày. Một bướm cái đẻ từ 8- 11 ổ trứng, mỗi ổ khoảng 200 quả.
Sâu non cũng hại mầm nhưng hại mía cây là chính. Sâu chui vào nách lá rồi đục vào thân tạo thành hang ngách ảnh hưởng đến sự vận chuyển nhựa và làm mía dễ gẫy ngang thân khi có gió. Đường đục cũng tạo cho nấm bệnh thối đỏ xâm nhập.

Phòng trừ

Trồng giống mía nhiễm sâu nhẹ.
Thả ong mắt đỏ ký sinh trứng.
Tên thuốc
Dùng thuốc :
Padan 95SP : 0,8kg/ha,
Ofatox400EC: 1- 1,2 lít/ha
Sumithion50EC : 1- 1,2 lít/ha hoặc
Supracid40ND : 0,8 lít/ha pha với nước để phun.

TIN KHÁC

HỖ TRỢ
TRỰC TUYẾN
hỗ trợ

Tiến Nông

Skype: Tiến Nông

BP. CSKH: 02373.789.789

BP. Marketing: 02373.555.678

P. Cung ứng VTTB: 02373.961.279

P. Hành Chính: 02373.729.729

P. Kế toán: 02373.963.369

Máy Nông nghiệp: 02373.936.999

TT. NCPT KHCN: 02373.936.666

FACEBOOK
PAGE